شمع جاودانه فانوسی (مدل شش ضلعی)با دیواره دارچین پرتقال و قهوه
شمع جاودانه فانوسی (مدل شش ضلعی)با دیواره دارچین پرتقال و قهوه
شمع جاودانه فانوسی (مدل شش ضلعی)با دیواره دارچین پرتقال و قهوه
شمع جاودانه فانوسی (مدل شش ضلعی)با دیواره دارچین پرتقال و قهوه
شمع جاودانه فانوسی (مدل شش ضلعی)با دیواره دارچین پرتقال و قهوه
شمع جاودانه فانوسی (مدل شش ضلعی)با دیواره دارچین پرتقال و قهوه

شمع جاودانه فانوسی (مدل شش ضلعی)با دیواره دارچین پرتقال و قهوه

توضیحات

این شمعها جاودانه یا مادام العمر هستندو هرگز ذوب نمی شوند،دیواره پارافینی با تزیینات دارچین ورق پرتقال خشک،قهوه،برگ بو و داخل آن یک شمع باتری خور قرار دارد که هیچ گرمایی ندارد و به همین دلیل شمع هرگز آب نمیشه

فروشنده : مومنت تاپ
امتیاز محصول: 100
1,300,000 ریال
موجود است
1,300,000 ریال
خرید محصول