شمع سفالی دریا و ساحل
شمع سفالی دریا و ساحل

شمع سفالی دریا و ساحل

توضیحات

شمع دریا با سه فیتیله چوبی و تزیینات دریایی قطر۱۴ساتتی متر

امتیاز محصول: 200
2,300,000 ریال
موجود است
2,300,000 ریال
خرید محصول