شمع فانوسی(مادام العمر)پاییزی (مدل استوانه)
شمع فانوسی(مادام العمر)پاییزی (مدل استوانه)
شمع فانوسی(مادام العمر)پاییزی (مدل استوانه)
شمع فانوسی(مادام العمر)پاییزی (مدل استوانه)
شمع فانوسی(مادام العمر)پاییزی (مدل استوانه)
شمع فانوسی(مادام العمر)پاییزی (مدل استوانه)

شمع فانوسی(مادام العمر)پاییزی (مدل استوانه)

توضیحات

شمع های مدام العمر استوانه ای به ارتفاع ۹سانتی متر و دواره پارافینی با تزیینات پاییزی(دارچین، لیمو پرتقال، قهوه و برگ‌بو )معطر این مدل شمع ها به هیچ ‌عنوان ذوب نخواهندشد

امتیاز محصول: 100
1,300,000 ریال
موجود است
1,300,000 ریال
خرید محصول