شمع  پاییزی (بتنی)
شمع  پاییزی (بتنی)
شمع  پاییزی (بتنی)
شمع  پاییزی (بتنی)
شمع  پاییزی (بتنی)
شمع  پاییزی (بتنی)

شمع پاییزی (بتنی)

توضیحات

شمع زیبا با تزیینات پاییزی درون ظرف بتنی با دو فیتیله سلولوزی(چوبی)و معطر سایز: ارتفاع:۵ قطر دهانه:۹

امتیاز محصول: 50
500,000 ریال
موجود است
500,000 ریال
خرید محصول